Sıfır Dediğimde

Genellikle bir sinema projesi bir hikayeyle doğar. Sıfır Dediğimde de böyle doğdu. Yaşanmış, gizemli ama yarım kalmış bir olay, bir grup sinemasever ve senaristin elinde önce senaryoya sonra da filme dönüştü. Öykünün gelişimi üzerinde yürütülen çalışmalar sekiz ay kadar sürdü. Ortaya tretman adını verdiğimiz ayrıntılı bir film öyküsü çıktı. Ardından toplam elliye yakın taslaktan sonra çekimlerde kullanılan senaryo yazıldı. Bu da nereden baksanız altı aydan fazla bir zaman almıştı. Senaryo, yani hikaye böyle gelişedursun, proje de şekilleniyordu. Ortada henüz bitmemiş bir tretman varken “açık kodlu bir sinema filmi yapmak” maksadıyla Mayıs 2005’te mahkum.net yayına başladı. “Mahkum” projenin kod adıydı. Tretmanın gelişim sürecinde Mahkum’un Öyküsü Üzerine yapılan tartışmalar hep öyküyü şekillendirdi hem de projenin hedef kitlesi hakkında sağlıklı bilgiler kazandırdı. Sanal dünyada projenin yapım imkanları tartışılırken sanal olmayan dünyada da gelişmeler yaşandı. mahkum.net’te hikayedeki karakterler tartışıldı, bu karakterleri kimlerin canlandıracağı üzerine anketler düzenlendi. Projeye nasıl finans bulunacağı üzerine fikir alışverişleri yapıldı. Dünyaca ünlü görüntü yönetmeni Alun Bollinger, mahkum.net katılımcılarının desteğiyle projeye dahil oldu. Hikaye üzerinde Alun Bollinger ile uzun yazışmalar gerçekleşti. Nitekim Bollinger ile görüntü yönetmeni olarak projede yer almak için anlaşıldı. Ne var ki kişisel sebeplerden ötürü bu gerçekleşmedi, bir sonraki proje için sözleşildi. Bununla birlikte Alun Bollinger’in senaryomuza önemli katkıları oldu. T.C. Kültür Bakanlığı projeye, senaryo yazımı ve yapım destekleri verdi. Çekim zamanı geldiğinde mahkum.net katılımcıları “set yemekleri benden” “arabamı çekimlerde kullanın” gibi paylaşımlarıyla açık kodlu bir ilk yapıma destek olmak için ellerinden geleni yaptılar. Özetle, sinemaya gönül vermiş çok sayıda insanın bir araya gelmesiyle oluşmuş kollektif bir çalışmanın ürünüdür Sıfır Dediğimde. Bu açıdan bakıldığında dünyada bir ilktir. İnternetin yaygınlaşması ile gelecekte sinema sanatının yapım ve üretim aşamalarında ne gibi değişimler yaşanacağına dair ipuçlarını barındırmaktadır… “Potansiyel bir izleyici olarak hikayede mükemmel bir gerilim yakalandığını düşünüyorum. Aslı’nın yaşadığı olağanüstü deneyimin bizi götürebileceği yerler heyecan verici. Nevin ve Melih’in Aslı ile ilgili kaygılarını paylaşmamak ve hipnoz evreninde Aslı’ya neler olacağını merak etmemek mümkün değil” Alun Bollinger Lord Of The Rings, Frighteners, Cast Away, Piano, Heavenly Creatures, No Way Out filmlerinin görüntü yönetmeni.